Keho-orientoitunut traumapsykoterapia

Nelivuotisen erityistason traumapsykoterapeuttikoulutuksen sain päätökseen huhtikuussa 2019. Traumapsykoterapeuttina annan tietoa traumaattisten tapahtumien vaikutuksista ihmisen mieleen ja kehon toimintaan. Psykoterapia sisältää keskustelun ohella erilaisia harjoituksia, kuten mielikuvaharjoituksia turvapaikasta, kehon tuntemusten tarkkailua, läsnäoloa tukevia harjoitteita sekä erilaisia maadottumis- ja ankkuroitumisharjoituksia. Ytimessä on mm. vireystilojen hallinnan parantaminen.

Oman osaamiseni keskiössä on keho-orientoitunut traumapsykoterapia, mihin olen hakenut lisäosaamista sensomotorisen psykoterapian 1-tason koulutuksesta. Sen keinoin voidaan lähestyä mielen kokemusten lisäksi kehollisia tuntemuksia ja oloja, joita traumakokemukset voivat tuottaa. Yhdistämällä puheen tarinallisuuteen eleet, ilmeet ja asennot saadaan muodostettua ymmärrys trauman kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta ihmiseen. Puhun tässä yhteydessä mielelläni myös kehon viisaudesta. Minulla on EMDR I- ja II-tason pätevyys. Nykyisin käytän sensomotorisen psykoterapian keinoja myös EMDR-työskentelyn yhteydessä.  

Psykoterapeuttina olen läsnäoleva, aktiivinen ja vastavuoroinen ”kartanlukija”. Traumapsykoterapeuttina pyrin olemaan ennakoitava, turvallinen, läsnäoleva, aktiivinen ja riittävän joustava. Tehtäväni on auttaa asiakasta ymmärtämään traumaoireita, tukea traumaoireiden ja vireystilan hallitsemisessa, sekä auttaa sirpaleisen kokemusmaailman ja muistojen eheyttämisessä kokonaiseksi kokemukseksi.
Site was started with Mobirise theme