Yksilöpsykoterapian ytimen muodostaa keho-orientoitunut traumapsykoterapia. Traumapsykoterapiassa puhutaan yleisesti hoidon kolmivaiheisuudesta. Hoito alkaa vakauttamisvaiheesta ja etenee trauman käsittelyvaiheen kautta uudelleensuuntautumisvaiheeseen. Vakauttamisvaiheen aikana keskitytään lähinnä arjen toimintakykyyn ja oireiden hallintaan. Hoidon keskiössä on paitsi vireystilojen tutkiminen ja tarkastelu, myös hallintakeinojen lisääntyminen ja yleinen psykoedukaatio traumatisoitumisen vaikutuksista. Työskentelyvaiheessa ja myös uudelleensuuntautumisaiheessa tarvitaan hoidon ensimmäisessä vaiheessa opeteltuja vakauttamistaitoja.

Keho-orientoitunut hoitojakso

Opintoihin liittyvän opinnäytetyön toteutin käytännön tasolla ja suunnittelin keho-orientoituneen hoitojakson.  Jakso koostuu 12–14 teemasta. Jakson aikana lähdemme yhdessä tarkastelemaan, antaako kehon viisauden ymmärtäminen ja kehopainotteinen työskentely uusia keinoja säädellä tunteita ja lisää taitoa kuunnella kehotasolta tulevia viestejä. Haluan sinun oppivan havainnoimaan automaattisia kehollisia reaktioitasi, ymmärtämään viisauden niiden takana ja säätelemään itse omaa vireystilaasi.

Hoitojakson aikana pysähdymme mm. tietoisen läsnäolon alueelle, tarkastelemme kehon tuntemuksia, tutustumme optimaaliseen vireystilaan ja sen säätelykeinoihin sekä omiin voimavaroihin ja selviytymiskeinoihin. Koska jakso on rajattu ja varsin lyhyt, liikumme perusasioiden ja –käsitteiden äärellä. Kaikki tehtävät ja harjoitteet tehdään yhteistyössä, mutta jakso sisältää myös luettavaa ja kotitehtäviä. Kehopainotteinen hoitojakso voi toimia omana yksittäisenä kokonaisuutena tai osana vakauttavan vaiheen hoitoa.

Hoitojakso pohjautuu Pat Odgenin ja Janina Fisherin kirjaan "Sensomotorinen psykoterapia - keinoja traumojen ja kiintymyssuhdevaurioiden hoitoon."

Nykyisin tiedetään, että keho muistaa sen minkä mieli on jo unohtunut. Traumaperäisissä takaumissa traumaattiset muistot tunkeutuvat mieleen esimerkiksi mielikuvina, ääninä, hajuina, kehoaistimuksina, kipuna, turtuneisuutena ja kyvyttömyytenä säädellä autonomisen hermoston vireystilaa.

Sensomotorisella psykoterapialla lähestytään mielen kokemusten lisäksi kehollisia tuntemuksia ja oloja, joita traumakokemukset voivat tuottaa. Yhdistämällä puheen tarinallisuuteen eleet, ilmeet ja asennot saadaan muodostettua ymmärrys trauman kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta ihmisen psykofyysiseen kokonaisuuteen. Trauman kehollinen työstäminen integroidaan emotionaaliseen ja kognitiiviseen prosessointiin ja työskentelyn tavoitteena on aina eri kokemisen tasojen integraation vahvistaminen.

Olen suorittanut sensomotorisen psykoterapian I-tason pätevyyden ja aion jatkaa opintojani II-tasolle heti, kun se on mahdollista.EMDR on terapeuttinen lähestymistapa, joka on yleisesti käytössä osana psyykkisten traumojen hoitoa. EMDR on monivaiheinen ja erittäin asiakaskeskeinen hoitotapa. Alun perin EMDR on kehitetty traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) ja traumatisoituneen muistin hoitoon. Nykyisin hoitoa käytetään paljon laajemmin, jolloin sitä voidaan käyttää esimerkiksi erilaisten pelkojen, suorituspaineiden, ahdistuksen, surun, persoonallisuushäiriöiden, fobioiden ja paniikkihäiriöiden, sekä onnettomuuksien ja luonnonmullistusten aiheuttamien muistojen hoidossa.

EMDR- silmänliiketerapiaa käytetään tavallisesti osana muuta psykoterapiaa. Yksittäisten traumojen ja fobioiden kohdalla sitä voidaan käyttää myös itsenäisenä menetelmänä.

Lisää EMDR-menetelmästä voit lukea täältä.5-pistekorva-akupunktio

Korva-akupunktiota eli viiden pisteen menetelmää käytetään erilaisten riippuvuuksien hoitoon, kivunhoitoon, rentoutukseen, unettomuuteen, vaihdevuosivaivoihin ja hormoniepätasapainoon, stressioireisiin, masennusoireiden hoitoon, ahdistusoireiden sekä ADHD:n hoitoon. Korva-akupunktion menetelmä voidaan yhdistää terapiaan. This site was started with Mobirise